İnoto Sigorta

Ana Sayfa

Sayın; Ziyaretçi giriş yapınız | Üyelik İşlemleri

KURUMSAL

|

SİGORTA ÜRÜNLERİ

|

İNTERNET HİZMETLERİ

|

YARARLI BİLGİLER

|

İLETİŞİM

SİGORTA ÜRÜNLERİ

 

ONLINE TEMSİLCİLERİMİZ

Bireysel Sigortalar

Kasko Sigortası


Kasko Sigortası Kapsamı
Yanma,
Çalınma, çalınmaya teşebbüs,
Sel ve su baskını,
Deprem ve yanardağ püskürmesi,
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör,
Sigara yanığı,
Enflasyon,
Asistans hizmetleri,
Kıymet kazanma,
İhtiyari mali sorumluluk,
Ferdi kaza sigortası,
Yetkili olmayan kişilerce çekilme,
Yurtdışı teminatı,
Asistans hizmetleri (çekme, çekilme, kurtarılma, ambulans....vb

Kasko Hasar Dosyası için İstenilen Belgeler

1. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması veya Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı
2. Alkol raporu (onaylı)
3. Ruhsat fotokopisi
4. Ehliyet fotokopisi
5. Poliçe fotokopisi
6. Otomobilin yanması halinde itfaiye raporu
7. Hasar resimleri

Aracın Çalınması Halinde İstenilen Belgeler

Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda,

1. Araç çalınması veya araçta meydana gelen kısmi çalınma (radyo-teyp, lastik gibi) hasarlarında mahalli karakola müracaat edilerek tutanak düzenletilmesi
2. Araç dosyası (Araç faturası gibi)
3. Vergi makbuz asılları
4. Vergi Dairesinde borcunun kapattırılması
5. Ruhsat aslı
6. Haciz varsa ruhsattan kaldırılması
7. D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
8. Otomobilin trafikten kaydının silindiğine ilişkin belge, çalıntı kaşeli ruhsat aslı
9. Otomobilin bulunmadığına ilişkin Asayiş Müdürlüğü'nden yazı alınması
10. Araç anahtarları
11. Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

 

Trafik Sigortası


Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk) ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde;

1. Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 
3. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması, 
4. Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi 
5. Ehliyet fotokopisi 
6. Poliçe fotokopisi 
7. Hasar resimleri

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde;

1. Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 
3. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması 
4. Veraset ilamı 
5. Ölüm raporu 
6. Nüfus aile kaydı 
7. Hastane kat'i raporu (yaralanma için) 
8. Epikriz raporu (yaralanma için) 
9. Tedavi masraf faturalarının asılları 
10. Şirketin muvafakatıyla üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterlikçe düzenlenen ibraname,
11. Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu 
12. Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.) 
13. Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı)

 

Konut Sigortası


Konut Sigortası Kapsamı

Evim Sigortası, evinizi yangından yıldırıma, taşıt çarpmasından hırsızlığa, hatta elektronik eşyanıza gelecek zarara kadar güvence altına alıyor.

Yangın
Sel - su baskını
Fırtına
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Deniz taşıtları çarpması
Dumanın vereceği zararlar
Yer kayması
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
Terör
Kar ağırlığı
Cam kırılması
Enkaz kaldırma giderleri
Hırsızlık
Hasar nedeniyle yapılacak ikametgâh değişikliği masrafları
Ferdi kaza
Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
Yangın - infilak mali sorumluluk
Kira Kaybı ve kullanım mahrumiyeti
Elektrik hasarları

YANGIN VAR!
Evinizde yangın mı çıktı? Siz sadece kendinizi kurtarmaya bakın. Çünkü Evim Sigortası; yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararları teminat altına alıyor.

EVİMİ SU BASTI...
İnsanın evini su basması çok can sıkıcı bir durum ama siz canınızı sıkmayın. Çünkü Evim Sigortası, sel ve su baskını sonucu evinizde oluşabilecek zararları anında karşılıyor.

BORULAR TIKANDI...
Meraklanmayın! Evim Sigortası, su borusu patlaması, tıkanması, taşması ya da muslukların açık unutulması halinde ortaya çıkabilecek tüm hasarı karşılıyor.

FIRTINA ÇIKTI...
Bırakın, Evim Sigortası olmayanlar düşünsün. Çünkü Evim Sigortası; yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın her türlü fırtına sonucunda konutunuza gelebilecek zararları teminat altına alıyor.

OTOMOBİL ÇARPTI...
Evim Sigortanız yoksa panikleyin. Ama eğer varsa uçak bile çarpsa endişelenmeyin. Evim Sigortası, hava taşıtlarının ya da kara taşıtlarının, sigortalı kıymete çarpması sonucu oluşabilecek kazaları da teminat altına alıyor.

TOPRAK ÇÖKTÜ...
Meraklanmayın! Sigortalı binanın, toprak çökmesi veya kaymasında uğrayacağı zararlar Evim Sigortası ile teminat altında.

ORTALIK ÇOK FENA...
Terörist eylemler ve kargaşalık sırasında çıkan olaylar, bu olaylar karşısında yetkililerin aldığı önlemler sigortalı kıymetlerinize zarar verdiğinde, Evim Sigortanız hepsini teminat kapsamına alıyor.

KAPKAÇÇILAR!
Son yılların korkulu rüyası: Kapkaç! Diyelim ki sizin de başınıza geldi. KONUT SİGORTANIZ 250 TL ‘ye kadar olan kapkaç olaylarını da teminat altına alıyor.

CAMLAR TUZ BUZ...
Canınız sağ olsun. Nasılsa Evim Sigortanız var. Evinizdeki pencere, vitrin, kapı, tezgâh, raf camları, aynalar, camdan masa ve sehpaların kırılması sonucu çıkabilecek zararlar. Evim Sigortası güvencesinde.

EYVAH, HIRSIZ!
Sakın telaşlanmayın. Evim Sigortası ile hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar da teminat kapsamında.

PEKİ YA ENKAZ?
Hasara yol açan risklerin gerçekleşmesi sonucu enkazın temizlenmesi masrafları. Evim Sigortası güvencesinde.

KOMŞULARINIZ NE OLACAK?
Evet,sizin evinizden kaynaklı bir hasar nedeniyle komşularınızın gördüğü zararlar da güvencede.

DİĞER GÜVENCELER...

Deprem sonucu oluşacak hasarlarda, DASK poliçesi kapsamında verilen teminatlara ilave teminat almak elinizde.
Hasar ödemeleri, eskime ve aşınma payı düşülmeden KONUT SİGORTA tarafından karşılanıyor.
Ayrıca binadaki sabit tesisata hırsızlık teminatı veriliyor. Bu bedel, bina bedelinin %1'i ile sınırlı.
Sigortalının kiracı olma durumunda ise binaya yapılan dekorasyon, eşya bedelinin %5'i ile sınırlı.

Evim Sigorta Poliçesi, enflasyona endeksli olarak düzenlenebilmektedir.

KONUT HİZMETLERİ...

Su tesisatı hizmeti
Elektrik tesisatı hizmeti
Çilingir hizmeti
Cam işleri hizmeti

Konut Sigortası Hasarları

Yangın Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Yangının Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması 
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması 
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 

Poliçe fotokopisi 
İtfaiye raporu 
Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı 
Zararı gösteren beyan/talepname 
Polis veya jandarma tutanağı 
Vergi levhası (işyerleri için ) 
Mal sahipleri için tapu belgesi 
Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Hasarın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması

Talep miktarının hazırlanıp gelen ekspere verilmesi 
Hasar, komşu bina, mesken gibi yerlerden kaynaklanmış ise mahalli karakola müracaat edilerek zabıt tutulması 
Gerekli evrakların hazırlanması 
Tapu (binalar için) 
Kira kontratı (ev eşyası için) 
Vergi levhası (işyerleri için)

Hırsızlık Sigorta Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Hırsızlığın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 

Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı 
Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren) 
Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü 
Poliçe fotokopisi 
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Fırtına Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
2. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyan
3. Zararı gösteren talepname
4. Tapu ( binalar için )
5. Kira kontratı ( ev eşyaları için )
6. Hasara ilişkin fotoğraflar
7. Vergi levhası ( işyeri için )
8. Hasara ilişkin fotoğraflar
9. Meteoroloji raporu

 

İşyeri Sigortası


Tek sigortayla her şey teminat altında...

Yangın
Dahili su
Fırtına
Duman
Yer kayması
Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
Kar ağırlığı
Cam kırılması
Enkaz kaldırma giderleri
Alternatif işyeri giderleri
Yangın-infilak mali sorumluluk
Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk
Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı)
İş durması
Sel ve su baskını
Kara, hava, deniz taşıtları çarpması.


Ayrıca hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

YANGIN ÇIKTI...
Korkmayın! Yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararlar, İşyeri Sigortası kapsamında...

SU DEPOSU TAŞTI...
Telaşlanmayın! İşyeri Sigortası, su borusu patlaması, tıkanması, taşması halinde ortaya çıkabilecek tüm hasarları karşılar.

FIRTINA KOPTU...
Meraklanmayın! Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın fırtına sonucunda işyerine gelebilecek zararlar İşyeri Sigortası'nda teminat altında.

UÇAK, PİSTİ ŞAŞIRDI...
Endişelenmeyin! Her türlü hava taşıt aracının çarpması ya da bu taşıtlardan parça düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararları İşyeri Sigortası karşılar.

İŞYERİNİZE KAMYON GİRDİ...
Tasalanmayın! Karayollarında hareket eden taşıtların sigortalı kıymete çarpması sonucunda oluşabilecek zararlar, İşyeri Sigortası güvencesinde...

TOPRAK ÇÖKTÜ...
Sakin olun! Sigortalı bina, heyelan sonucu ortaya çıkan toprak çökmesi ve kaymasında oluşan zararlara karşı İşyeri Sigortası teminatı altında.

OLMAZ DEMEYİN...
İşyeri Sigortası; grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler sırasında meydana gelen olayların ve bu olaylara karşı yetkili makamların aldığı önlemlerin sigortalı kıymetlere vereceği zararları da teminat altına alır.

HER AN KIRILABİLİR...
İşyerinizdeki pencere, vitrin, kapı, tezgâh, raf camları ve aynaların kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sigorta bedeline kadar İşyeri Sigortası kapsamında.

ENKAZ KALDIRMA...
İşyeri Sigortası kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, enkaz kaldırma masrafları, toplam sigorta bedelinin %5'ini geçmemek koşuluyla karşılanır.

KOMŞULAR DA SİGORTA KAPSAMINDA...
Doğal afetler hariç, meydana gelebilecek tüm risklerde, kiracıysanız mal sahibinizin, mal sahibiyseniz kiracınızın veya komşularınızın göreceği zararlar teminat altındadır. İşyerinizin hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sonucu oluşabilecek alternatif giderler, kiracı veya mal sahibiyseniz kira bedeli, İŞYERİ SİGORTA tarafından karşılanır.

İŞ DURDU MU?
İşyeri Sigorta'nız varsa "işiniz" durmaz... İşyeri Sigortası, yalnız işyerindeki hasarları değil, bu hasarlar sonucu oluşan dolaylı zararları da üstlenir. Toplam sigorta bedelinin %10'unu aşmamak şartıyla, iş durması sonucu uğrayacağınız zararları karşılar.

YAĞMUR DURMUYOR...
Günlerce durmadan yağmur yağdı ve işyerinizi su bastı. İşyeri Sigortası, sel ve su baskını sonucunda, işyerinizde oluşabilecek zararları anında karşılar.

İŞYERİ POLİÇESİ'NE ÖZEL TEMİNATLAR
Hırsızlık veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları ve Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suiistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk 'u da sigorta kapsamına dahil edebilir, oluşacak zararları tek sigortada güvence altına alabilirsiniz.

HER TARAF SALLANIYOR...
Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan ya da dolaylı yollardan neden olacağı bütün zararları İşyeri Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

HIRSIZ GİRDİ...
Hırsızın işyerinize girerek çaldığı mal, malzeme ve ekipmanlarla bu sırada verdiği zararlar İşyeri Sigortası teminatı altına alınabilir.

TAŞINAN PARAYA DİKKAT!
Diyelim ki paranız işyerinizden bankaya taşınırken gasp edildi. Yapacak bir şey yok demeyin. Taşınan Para Teminatı ekleyerek güvence altına alabilirsiniz.

ÇALIŞANLARINIZA GÜVENİNİZ TAM MI?
Eminiz tamdır. Ama insanlık hali. Sigorta süreniz boyunca, işyerinizde çalışanlar bir şekilde emniyeti suiistimal edebilirler. Ama bu sizin için bir sorun değil. İşyeri Sigortası, Emniyeti Suiistimal Teminatı ile bu sorunu çözüyor. Sizin poliçenize de ekleyebiliriz

PEKİ, ÇALIŞANLARINIZIN GÜVENLİĞİ NE OLACAK?
İşyerinizde çalışanların başına gelebilecek iş kazaları ne olacak? Hiç merak etmeyin, çünkü İşyeri Sigortası'nda İşveren Mali Sorumluluk Teminatı var. Sizin poliçenize de ekleyebiliriz.

MESELA BİR ARKADAŞINIZ İŞYERİNİZDE KAZA GEÇİRDİ!
Bunu bile teminat altına alabilirsiniz. İşiniz dolayısıyla veya işyerinizde, 3. şahıslara gelebilecek herhangi bir maddi ve bedeni zarar, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı ile güvence altında. Hırsızlık Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Hırsızlığın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 

Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı 
Vergi levhası 
Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren) 
Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü 
Poliçe fotokopisi 
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Dahili Su Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
2. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyanı
3. Zararı gösteren talepname
4. Tapu ( binalar için )
5. Kira kontratı ( ev eşyaları için )
6. Hasara ilişkin fotoğraflar
7. Vergi levhası ( işyeri için )
8. Hasara ilişkin fotoğraflar

Yangın Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Yangının Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması 

Poliçe fotokopisi 
İtfaiye raporu 
Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı 
Zararı gösteren beyan/talepname 
Polis veya jandarma tutanağı 
Vergi levhası (işyerleri için ) 
Mal sahipleri için tapu belgesi 
Kiracılar için kira kontratı

Fırtına Hasarları için İstenilen Belgeler

1. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
2. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyan
3. Zararı gösteren talepname
4. Tapu ( binalar için )
5. Kira kontratı ( ev eşyaları için )
6. Hasara ilişkin fotoğraflar
7. Vergi levhası ( işyeri için )
8. Hasara ilişkin fotoğraflar
9. Meteoroloji raporu

 

DASK


Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde
kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde
Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan
binalar şunlardır:

- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken
olarak inşa edilmiş binalar,
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler,
- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
- Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

 

Ferdi Kaza Sigortası


Başınıza gelebilecek herhangi bir kaza sonucu sırtınız yere gelmez.

365 Gün 24 Saat, Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi araçla sayahat ederseniz edin.

İster evinizde, ister işyerinizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde, yılın 365 günü, günün 24 saati ani ve beklenmedik bir kaza sonucu başınıza gelebilecek ölüm veya sakatlanma olaylarının sonucunda oluşabilecek zararlar Ferdi Kaza Sigortası teminatı altındadır.

Ferdi Kaza Poliçeniz kaza sonucu gereki olan herhangi bir tıbbi müdahele ile ilgili olarak yapacağınız tedavi masraflarını karşılar. Dilediğiniz takdirde tedavi masraflarını ek teminat olarak Ferdi Kaza Poliçeniz ile temin edebilirsiniz.

Kaza sonucu geçici olarak çalışamadığınız durumda geçiminizi geçici olarak çalışamadığınız süre için, geçiminizi sağlamak üzere gündelik tazminat taleplerinizi Ferdi Kaza Poliçenize ek teminat olarak dahil edebilirsiniz.

Bu talepleriniz için size gündelik olarak poliçede yazılı bedel ödenir.

Kara taşıtlarında, deniz taşıtlarında ve yolcu sıfatı ile seyehat etmeniz şartı ile hava taşıtlarında meydana gelebilecek her tür kazalar kaza kapsamındadır. Yılan ve haşerat sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler. Isırılma sonucunda meydana gelen kuduz durumu. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsü, Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması.da kaza kapsamındadır.

Ferdi Kaza Sigortası, kişisel olarak kendinizi güvence altına alabilme kolaylığı sağlamanın dışında, bir meslek grubunu veya bir işveren olarak çalışanlarınızı toplu olarak güvence altına alabilme özelliğine sahiptir. Üstelik; yapılacak büyük grup sigortalarında indirim uygulanmaktadır.

Kaza sonucu sigortalının ölümü halinde tazminat hayatını kaybeden kişinin kanuni vârislerine ödenir.

Hasar durumunda tek yapmanız gereken en kısa sürede şirketimizi durumdan haberdar etmeniz ve o arada sigortalı değilmişçesine gerekli makul önlemleri almanızdır.

 

 

Kurumsal Sigortalar

 

İşletme Sigortaları


- Yangın, Hırsızlık, Deprem.
- Makine Kırılması;
- Nakliyat Sigortaları;
- Elektronik Cihaz;
- Tekne Sigortaları;
- Havacılık sigortaları;
- Kar Kaybı;

 

Sorumluluk Sigortaları


- İşveren Sorumluluk; işyerinizde çalışan personelin iş kazaları sonucu
ölümü ya da yaralanması ile oluşabilecek tazminat talepleri güvence
altına alınır.

- Ürün Sorumluluk; hatalı üretilen ürünün kullanılması sırasında kusu-
ru ve eksikliği sonucu 3. şahıslara verebileceği zararlar karşısındaki
sorumluluklarınız güvence altına alınır.

- Üçüncü Şahıs Sorumluluk; işyerinizdeki faaliyetler sırasında 3.şahıs-
lara verilebilecek zararlar sonucu doğacak sorumluluğunuz güvence
altına alınır.

- Zorunlu Mali Sorumluluk; aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.

- İhtiyati Mali Sorumluluk;  zorunlu trafik sigortanızın teminat limitini aşan durumlarda size, belirlemiş olduğunuz limitlerle sınırlı olarak ek güvence sağlanır.

- GMR (Taşımacı Mali Sorumluluk);  uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmanızın taşıdığı yükle ilgili olarak CMR
Konvansiyonu ile belirlenmiş olan sorumluluk, belirlenen limit ve şartlar dahilinde teminat altına alır.

 

Proje Sigortaları


- Montaj Sigortaları(EAT); montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar olan dönemde çıkan riskleri: montajın nakli ve montajı gerçekleşmiş işin denenmesi sırasında karşılaşılabilecek riskler ve montajın yapımında kullanılan makine-alet ve teçhizatın yanması, çalınması gibi durumlarda zarar görmesinden kaynaklanabilecek maddi kayıplar güvence altına alınır.

- Proje Sigortaları; büyük küçük ayırımı olmadan en küçük projeden (konut, villa), en büyük ve kapsamlı projeye kadar (iş merkezleri, hastane, okul, fabrika, barajlar, köprüler, tüneller, otoyollar vb.) her tip inşaatla ilgili gerçekleşmesi muhtemel riskler güvence altına alınır.

 

 

İnoto Otomotiv

İnoto Hyundai
İnoto Nissan

Tüm hakları İnoto Otomotiv’e aittir. İzinsiz kopyalanması yasaktır.